در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید، پس از دریافت رمز جدید(کد تائید) باید حساب خود را فعال کنید
*
*